Nieuws


Salarissen ziekenhuisdirecteurs en de Peetersnorm - onderdeel van bredere governance context

In de zomer heeft de Vlaamse Regering een governance kader goedgekeurd dat van toepassing wordt in alle Vlaamse instellingen met publiek karakter.

Good governance is voor ICURO een belangrijk beleidsthema zoals dit ook geconcretiseerd werd in onze hospital governance aanbevelingen

Daarom worden deze aanbevelingen ook door ICURO onderschreven. Tijdens een driedaags seminarie rond ziekenhuisbestuur- en management in maart werden de publieke aspecten van de ziekenhuiswerking, inclusief de aanbevelingen vanuit Vlaanderen inzake loon- en arbeidsvoorwaarden, door ICURO nog eens geactualiseerd. U kan deze presentatie hier terugvinden.