Nieuws


Bespreking accreditatie-overeenkomst met NIAZ

Vanuit een aantal ziekenhuizen werden wij gecontacteerd naar aanleiding van een aantal vragen en bezorgdheden met betrekking tot de accreditatie-overeenkomst (en de begeleidende brief) die vanuit het NIAZ werd aangereikt.

Na een beperkte rondvraag hebben wij alle bezorgdheden opgelijst en vervolgens aan het NIAZ overgemaakt als input voor verdere bespreking.  Dit overleg vond plaats op vrijdag 3 mei 2013.

In deze bespreking die ons toeliet op een erg constructieve en open manier de aangereikte elementen te bespreken en de nodige verduidelijking te vragen, werd afgesproken dat er vanuit het NIAZ een toelichting zou uitgewerkt worden en dat deze uiterlijk volgende week (week van 13 mei) zou verspreid worden naar alle Vlaamse ziekenhuizen.

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 50 te bekijken.