Nieuws


Opstart pilootprojecten stakeholdersoverleg - vorming van de stakeholders

De voorbije maanden werd stevig gewerkt aan de voorbereiding van de opstart van de pilootprojecten stakeholdersoverleg. 

Binnen dit SO op niveau van de raad van bestuur van de participerende ziekenhuizen komen interne en externe stakeholders (SHs) samen rond belangrijke ziekenhuisbrede thema’s.  Dit past binnen de context van goed hedendaags bestuur en wil tevens een hefboom zijn om kwaliteitsvolle zorg te stimuleren.

De participerende ziekenhuizen geven nu prioriteit aan het zoeken van een voorzitter en aan het finaliseren van een uitgebalanceerde samenstelling tegen einde mei.

Vanuit de werkgroep, bestaande uit de kandidaat-ziekenhuizen, het Vlaams Patiëntenplatform, de geïnteresseerde mutualiteiten, de Koning Boudewijnstichting en ICURO, wordt nu ook een vormingspakket uitgewerkt om de pilootprojecten zo goed mogelijk te begeleiden in hun werking.

Deze vorming wordt tweemaal aangeboden: 18 juni en 24 juni 2013 van 17.00 tot 21.00 uur, telkens op een andere locatie.  Naast de context en de duiding bij de pilootprojecten, focust elke stakeholder tijdens de vorming vooral op de punten waar zijn bijdrage en meerwaarde liggen in het pilootproject. Ook het wetenschappelijk onderzoeksproject zal voorgesteld worden.  De aandacht gaat in eerste instantie naar de externe SHs, de interne SHs worden uiteraard uitgenodigd.  De bedoeling is trouwens om het algemeen kader van het eerste vormingsmoment in latere vormingsmomenten verder uit te diepen.  Meer info over de concrete organisatie van deze vormingsmomenten volgt nog.

Wij danken de participerende ziekenhuizen voor hun bereidheid om zich voor deze pilootprojecten te engageren.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij stefaan.vanroey@icuro.be.

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 50 te bekijken.