Nieuws


Stand van zaken pensioenfinanciering

Er bestaat op dit ogenblik nog onduidelijkheid rond de verdeelsleutel voor de verdeling van de 37 miljoen euro aanvullende middelen voor de financiering van de bijdragen aan de RSZPPO, te verdelen onder de betrokken ziekenhuizen in het BFM op 1 juli 2013.  Er wordt verwacht dat hierover op de volgende vergadering van de Afdeling “Financiering” van de Nationale Raad voor Ziekenhuis-voorzieningen wordt gecommuniceerd, het maakt immers deel uit van een adviesvraag van minister Onkelinx.

Zorgnet Vlaanderen en ICURO stuurden in ieder geval eind mei opnieuw een aantal opmerkingen naar de Administratie opdat de verwachtingen van de Vlaamse ziekenhuizen rond de verdeelsleutel duidelijk blijven.

De pensioenfinanciering wordt binnen ICURO opgevolgd via de werkgroep "Ziekenhuispersoneel".

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 50 te bekijken.