Nieuws


Bespreking eisenkaders ‘Internistisch traject’

Zoals reeds eerder aangegeven, focust het volgende nalevingstoezicht zich op het internistisch zorgtraject.  Volgende deeldomeinen worden daarin meegenomen: (1) de D-diensten en D-dagziekenhuizen, (2) de reiniging van flexibele scopen, (3) de ziekenhuisapotheek, (4) de spoedgevallendienst en MUG en (5) de intensieve zorgen.

Na de introductievergadering in februari zijn de vertegenwoordigers van de verschillende deeldomeinen meteen gestart met de opmaak van een eisenkader.  De eerste bespreking werd vorige week georganiseerd.  Hierbij konden wij vaststellen dat de verschillende groepen de voorbereidingen op een erg grondige manier hadden aangepakt.  Daarenboven werd er zowel voorafgaand als tijdens de vergadering op een erg constructieve wijze gezamenlijk nagedacht teneinde het evenwicht tussen goede praktijkvoering en de haalbaarheid voor de sector goed te bewaken.

In de loop van de maand juni komen de vertegenwoordigers een volgende keer samen waarbij dan het integrale eisenkader zal besproken worden.  Vanuit de Vlaamse overheid wil men graag in de loop van de maanden september/oktober het eisenkader een eerste maal voorstellen aan de sector. Dit zal geagendeerd worden voor de vergadering van de Commissie “Q & S” en ook opgenomen worden in het Sectoraal Bestuurscollege Algemene Ziekenhuizen.  Deze overlegmomenten hebben vooral tot doel een aantal vragen en onduidelijkheden te ondervangen alvorens het definitieve eisenkader wordt geïmplementeerd in de loop van 2014.  Uiteraard zullen er, net als bij het nalevingstoezicht van de ‘chirurgische patiënt’, ook een aantal proefaudits georganiseerd worden.

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 50 te bekijken.