Nieuws


Europese dag voor de rechten van de patiënt kende een groot succes

Op 18 april 2013 tijdens de Europese dag van de rechten van de patiënt, lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) in samenwerking met Trefpunt Zelfhulp vzw, ICURO en Zorgnet Vlaanderen en met de steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, hun postercampagne ‘Ken je patiëntenrechten!’.

Om die rechten extra in de kijker te zetten, hebben verschillende delegaties van vrijwilligers van patiëntenverenigingen op 18 april 2013 post gevat aan de ingang van vijf Vlaamse ziekenhuizen met de bedoeling patiënten over hun rechten te informeren.  Het Heilig Hartziekenhuis in Roeselare, het AZ Turnhout, het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder, het AZ Oudenaarde en het UZ Leuven werden vereerd met een bezoekje waarbij onder meer de brochure ‘In actie met patiëntenrechten!’ werd uitgedeeld aan voorbijgangers en werd verwezen naar de info op de affiches, op de posters of de website van het VPP.  Bovendien kon wie dit wilde, zijn kennis van de wet patiëntenrechten testen door deel te nemen aan een korte quiz.  Voor concrete en persoonlijke vragen werd een luisterend oor geboden en werd verwezen naar de ombudspersoon van het ziekenhuis.

Het volledige verslag van deze dag (inclusief foto’s) kan geraadpleegd worden door volgende link te volgen: http://vlaamspatientenplatform.be/blogs/dag-van-de-rechten-van-de-patient-verslag.

Een mooi initiatief!

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 50 te bekijken.