Nieuws


Ondertekening protocol indicatorenproject GGZ

In ‘ICURO informeert’ nr. 49 werd reeds aangekondigd dat op het Quality Indicator Forum (23 april 2013) het indicatorenprotocol voor de GGZ werd goedgekeurd en ondertekend door de aanwezige partijen.

Ook op het Sectoraal Bestuurscollege GGZ (SBC GGZ) en de Raad van Bestuur van ICURO en van Zorgnet Vlaanderen werd dit protocol besproken en goedgekeurd.  Door de ondertekening onderstrepen zowel ICURO als Zorgnet Vlaanderen nogmaals hun engagement en het belang van dit Quality Indicator Project GGZ om ook de kwaliteit van zorg in de GGZ te verbeteren aan de hand van klinisch relevante en gedragen proces- en resultaatindicatoren.

Op het SBC GGZ werd tevens voorgesteld om het indicatorenproject van de GGZ te borgen in een meer geïntegreerde kwaliteitsbenadering waarbij ook thema’s als accreditatie en een nieuw inspectiemodel, maar ook best practices voor de psychiatrische ziekenhuizen met elkaar kunnen gedeeld worden.  Op korte termijn zullen ICURO en Zorgnet Vlaanderen hierover afstemmen om dit verder uit te werken en te concretiseren.  Wij houden u hiervan goed op de hoogte.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Peter Cosemans (peter.cosemans@icuro.be).

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 51 te bekijken.