Nieuws


Uitnodiging voor participatie aan validatie Vlaamse Patiënten Peiling vertrokken

De Vlaamse Patiënten Peiling, een instrument om ervaringen van patiënten te meten, ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform en zijn leden, werd al verschillende malen onder de aandacht gebracht. Zo hebben in 2012, 17 ziekenhuizen met veel enthousiasme geparticipeerd aan de validatie-oefening van het meetinstrument op zich.

In een volgende fase wordt een tweede validatie-oefening (en tegelijkertijd ook een eerste meting) georganiseerd met als doel ook het meetprotocol te valideren. Daartoe werden de ziekenhuizen op 26 april 2013 uitgenodigd een infosessie hieromtrent bij te wonen. Naderhand werden ons nog een aantal vragen en onduidelijkheden gemeld waarvan een aantal reeds werd uitgeklaard en toegelicht tijdens de Commissie “Q & S” van 16 mei 2013. De toen nog openstaande punten werden meegenomen en gefinaliseerd in de vergadering van de ontwikkelingsgroep “Ziekenhuisbrede indicatoren” van woensdag 22 mei 2013.

Zoals afgesproken, zou alle bijkomende informatie, verwerkt in een vernieuwde versie van het meetprotocol, samen met een uitnodiging tot participatie uiterlijk op 24 mei 2013 overgemaakt worden aan de ziekenhuizen. Alle gestelde vragen konden echter niet beantwoord worden in het meetprotocol, vandaar dat er een rubriek met ‘Frequently Asked Questions’ werd uitgewerkt. Deze informatie kan geraadpleegd worden via de website van de Vlaamse overheid (http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Kwaliteit/vpp.html). Op vraag van de ziekenhuizen werd ook een introducerende brief om de bedoeling van de meting te duiden, aan de patiënten aangeleverd door het VPP waarvan ziekenhuizen zelf kunnen beslissen of zij dit al dan niet wensen te gebruiken.

Na het afsluiten van de eerste meet- en registratieperiode worden de participerende ziekenhuizen uitgenodigd om een korte elektronische vragenlijst in te vullen waarin onder meer zal gepeild worden naar de ervaringen van de ziekenhuizen met de duur van de meetperiode, het beoogde aantal vragenlijsten en de registratie van de gegevens. Deze opmerkingen, samen met opmerkingen die nu reeds zijn geformuleerd, maar waaraan in deze fase geen gevolg kon gegeven worden, vormen een uitstekende feedback om het instrument en het meetprotocol waar nodig aan te passen.

Wij verwijzen ook graag naar de omzendbrief (met uitnodiging tot participatie) die op vrijdag 24 mei 2013 werd overgemaakt aan de directies van de algemene ziekenhuizen en hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 51 te bekijken.