Nieuws


14 ziekenhuizen participeren aan validatie-oefening meetprotocol Vlaamse Patiënten Peiling

Via een omzendbrief vanuit de Vlaamse overheid (24 mei 2013) werden de algemene ziekenhuizen uitgenodigd om te participeren aan de validatie-oefening van het meetprotocol van de Vlaamse Patiënten Peiling. Dit meetinstrument werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform en zijn leden en peilt naar de ervaringen van patiënten ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zorg.

Het instrument op zich werd reeds in 2012 gevalideerd. Deze oefening is erop gericht om het meetprotocol, waarin de meetmethodiek en datatransfer worden beschreven, te valideren. Daartoe zullen ziekenhuizen naderhand ook bevraagd worden omtrent hun ervaringen met het meetprotocol en moet de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren" toelaten om naar de toekomst toe zowel het instrument als de meetmethodiek verder te optimaliseren.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat 14 ziekenhuizen zich op dit moment hebben aangemeld bij Dirk De Wachter, data-analist van de TTP, en willen hen danken voor hun interesse en enthousiaste participatie.

Ziekenhuizen die alsnog hun engagement wensen door te geven, kunnen zich melden door een e-mail te richten naar Dirk De Wachter (dirk.dewachter@wvg.vlaanderen.be). Meer informatie kunt u ook terugvinden via deze link.  

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 52 te bekijken.