Nieuws


nieuws-foto

Annemie Vlayen krijgt de titel van ‘Doctor in de biomedische en levenswetenschappen’

Op 12 juni 2013 verwierf Annemie Vlayen de titel van ‘doctor in de biomedische en levenswetenschappen', dit op basis van haar onderzoek getiteld ‘Patiëntveiligheid en patiëntveiligheidscultuur in de Belgische ziekenhuizen'. Vanuit ICURO wensen wij Annemie graag van harte te feliciteren.

Naast een algemeen overzicht aangaande patiëntveiligheid, werden vanuit de gegevens van de twee cultuurmetingen uitgevoerd in kader van de federale contracten ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid' in de Belgische ziekenhuizen, heel wat mooie inzichten gepresenteerd en aangehaald tijdens haar verdediging. Daarnaast werden ook een aantal aanbevelingen geformuleerd met zowel aanknopingspunten bieden naar de praktijk toe (hoe bevorder je de cultuur binnen een ziekenhuis), als opportuniteiten bieden voor verder onderzoek.

Gezien de relevantie daarvan, werd Annemie uitgenodigd om zowel deze aanbevelingen als eigen ervaringen na 4 jaar werken rond patiëntveiligheidscultuur te delen tijdens de volgende vergadering van de Commissie "Q & S" van 20 juni 2013.

Gefeliciteerd!

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 52 te bekijken.