Nieuws


Eerste vorming pilootprojecten Stakeholdersoverleg van start gegaan

Deze pilootprojecten zijn gekaderd in de Hospital Governance Aanbevelingen die werden uitgewerkt in 2012. 5 algemene ziekenhuizen (Jessa Ziekenhuis in Hasselt, ZNA in Antwerpen, ASZ in Aalst, SZR in Roeselare en Sint-Dimpna in Geel) en 1 psychiatrisch zorgcentrum (OPZC Rekem) nemen hieraan deel. Met dit project wordt getracht inzichten te ontwikkelen inzake de rol en de inbreng van zogenaamde ‘stakeholders’ ten aanzien van het ziekenhuisbestuur.

Naast afgevaardigden van het bestuur en de directie, evenals van de medische raad (de zogenaamde interne stakeholders) zijn er ook afgevaardigden vanuit het Vlaams Patiëntenplatform, vanuit de mutualiteiten (intermutualistisch afgestemd) en vanuit de lokale zorgactoren (de zogenaamde externe stakeholders). Samen proberen zij in het Stakeholdersoverleg adviezen te formuleren inzake het ziekenhuisbestuur. Tal van internationale inzichten en ervaringen reiken argumenten aan voor het ontwikkelen van dergelijk nieuw discours met stakeholders. Het project kent een looptijd tot eind 2014. In het voorjaar van 2015 worden de resultaten voorgesteld. Het project wordt financieel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting en door ICURO.

Dinsdag 18 juni 2013 werd in het ASZ Aalst een eerste vormingssessie georganiseerd. Inbreng werd aangereikt vanuit de verschillende partners van deze pilootprojecten: ICURO, het Vlaams Patiëntenplatform, het Intermutualistisch College, de Koning Boudewijnstichting en de UGent die de wetenschappelijke begeleiding van de pilootprojecten uitvoert. De tweede vormingssessie is gepland op maandag 24 juni 2013 in het OPZC Rekem.

Wij feliciteren de deelnemende ziekenhuizen voor hun engagement en danken de partners die mee hun schouders zetten onder deze veelbelovende pilootprojecten.

Bijkomende informatie: stefaan.vanroey@icuro.be.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 52 te bekijken.