Nieuws


nieuws-foto

Prevention of Serious Adverse Events on Medical and Surgical Wards - Doctoraatsverdediging Koen De Meester (UA)

Op 8 juli 2013 (om 16.00 uur) verdedigt Koen De Meester, afdelingshoofd patiëntenzorg in het UZA en praktijkassistent van de vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde UA zijn doctoraal proefschrift getiteld: ‘Prevention of Serious Adverse Events on Medical and Surgical Wards: The Effect of Detection and Response by Nurses on the Incidence of Shock, Cardiac Arrest and Unexpected Mortality.’.

Uit de doctoraatsstudie van Koen De Meester blijkt dat de rol van de verpleegkundigen niet kan geminimaliseerd worden bij het overleven van kritieke patiënten. In 1 op 1.000 gevallen kan het mis gaan tijdens een hospitalisatie: de patiënt overlijdt onverwacht op de kamer, krijgt een hartstilstand of moet ongepland overgebracht worden naar intensieve zorg. Door gebruik te maken van een gestandaardiseerde manier van observeren en het beter communiceren hierover met de behandelende arts kunnen heel wat adverse events vermeden worden.

Door deze link te volgen, kan u de uitnodiging voor deze verdediging downloaden.