Nieuws


nieuws-foto

Kandidaatoproep ‘Zilverzacht ziekenhuis’ - Koning Boudewijnstichting

Begin september 2013 werden wij een eerste maal gecontacteerd door de Koning Boudewijnstichting omtrent een nieuw project dat zou opgestart worden rond “seniorvriendelijk ziekenhuis”. Deze werktitel kreeg intussen de mooie en inspirerende naam ‘Zilverzacht ziekenhuis’.

‘Zilverzacht ziekenhuis’ wil ziekenhuizen aanmoedigen om een cultuur te creëren van ‘zorg dragen voor’ waarbij het onthaal, de begeleiding en het welzijn van oudere patiënten permanente aandachtspunten zijn voor alle zorgverstrekkers in alle diensten.

Ouderen die in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn niet alleen kwetsbaar om sociale, culturele en economische redenen, maar ook vanwege cognitieve of andere complexe gezondheidsproblemen. Van zorgverstrekkers wordt verwacht dat ze rekening houden met de kwetsbaarheid van deze patiënten, maar dat ze tegelijk ook oog hebben voor hun belangen en dat ze hun autonomie respecteren.

Vijf tot maximum tien ziekenhuizen worden geselecteerd. Zij kunnen rekenen op een methodologische en inhoudelijke begeleiding van hun initiatief, onder meer via workshops waar bepaalde thema’s (methodologie, beeldvorming over ouderen, ethische en psychologie aspecten, ...) samen met experten verder worden uitgediept.

Meer informatie omtrent dit project vindt u in de conceptnota die hiertoe werd uitgewerkt door de KBS en kan geraadpleegd worden via hun website. Via deze weg kan u ook de selectievoorwaarden raadplegen en uw kandidatuur stellen. Op vrijdag 13 september 2013 (10.00-12.30 uur) wordt in Brussel het seminarie ‘Zilverzacht ziekenhuis’ georganiseerd waarbij u meer gedetailleerde informatie krijgt over het concept 'Zilverzacht ziekenhuis' en over deze oproep.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar Annemie T’Seyen, projectverantwoordelijke (tseyen.a@kbs-frb.be of telefonisch op het nummer 02 549 03 03).

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 53 te bekijken.