Nieuws


Oproep tot studievoorstellen door Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma 2014 voor. Daartoe kan iedereen (private personen, organisaties, instellingen en uiteraard ook de beleidsmakers zelf) met interesse in de gezondheidszorg onderwerpen overmaken aan het KCE.

Voor het indienen van voorstellen werd een online formulier opgesteld dat u kan terugvinden op de KCE-website. Dit formulier moet vóór 16 september 2013 ingevuld worden.

Het KCE bouwt zijn studieprogramma op rond een reeks prioritaire thema’s. Deze thema’s werden weerhouden na consultatie van alle partners van het Belgische Health Research System (FOD Volksgezondheid, RIZIV, WIV, HGR, …). Voorstellen die niet passen binnen de prioritaire onderzoeksthema’s, worden niet automatisch uitgesloten, maar zullen minder kans hebben om weerhouden te worden.

De toelatings- en selectiecriteria kunnen geraadpleegd worden op de KCE-website.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 53 te bekijken.