Nieuws


Terugblik van Zorginspectie online

Op 26 juni 2013 heeft Zorginspectie een rapport online gezet waarin zij hun bevindingen van de audits voor 33 algemene ziekenhuizen in de periode 2010-2012 samenbrengen. Dit aantal stemt overeen met de helft van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen.

Door de verslagen die naar aanleiding van een audit door Zorginspectie werden opgesteld, te analyseren en te synthetiseren, werd het mogelijk om een aantal nuttige elementen aan te reiken die verder aandacht vragen om de kwaliteit van de zorg verder te optimaliseren. De auditrapporten schetsen uiteraard geen volledig beeld van de werking van de ziekenhuiswerking, onder meer omdat de auditoren voornamelijk op zoek gingen naar de verbeterpunten inzake kwaliteit en patiëntveiligheid en daarom minder de normale en goede werking in de ziekenhuizen hebben opgenomen in hun rapport. Daarenboven is een inspectie ook steeds een momentopname en kunnen niet alle facetten van de zorg (in alle ziekenhuizen) meegenomen worden waardoor de vergelijkbaarheid tussen verschillende instellingen niet steeds mogelijk is.

Concluderend wordt gesteld dat de verwachtingen op het vlak van zorg en patiëntveiligheid nog niet helemaal zijn ingelost, maar het bewustzijn omtrent het belang van kwalitatieve zorg en de initiatieven die in dat kader worden genomen, gestaag toenemen, wat enkel kan toegejuicht worden.

Dit rapport werd ter beschikking gesteld op de website van Zorginspectie.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 53 te bekijken.