Nieuws


Evaluatie eerste inspectie chirurgisch zorgtraject

Zorginspectie heeft van bij de start van het nieuwe toezichtmodel aangegeven dat zij zowel hun methodiek als hun verslaggeving tijdig willen evalueren en daar de sector goed bij willen betrekken. Dit maakt het voor hen mogelijk om verbeteropportuniteiten te ontdekken die kunnen meegenomen worden naar de toekomst toe. Organisatorische knelpunten kunnen op korte termijn bijgestuurd worden en bedenkingen met betrekking tot de methodiek, het inspectie-instrument en het verslag kunnen meegenomen worden in de verdere uitwerking van het nalevingstoezicht voor de internistische patiënt.

Met een brief heeft Zorginspectie de reeds geïnspecteerde ziekenhuizen uitgenodigd om te participeren aan een overleg- en feedbackronde op 27 augustus 2013. In de vergadering van de Commissie “Q & S” van oktober zal Zorginspectie vervolgens een terugkoppeling geven over welke punten besproken werden en op welke manier zij deze zullen opnemen.

Dit overleg geeft aan dat er vanuit de Vlaamse overheid, en in dit geval dan met name vanuit Zorginspectie, een grote openheid is om samen met de sector een toezichtmodel uit te werken dat inspeelt op de noden van de sector, zonder evenwel de noodzakelijke voorwaarden voor het garanderen van kwaliteitsvolle zorg uit het oog te verliezen.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 53 te bekijken.