Nieuws


nieuws-foto

UZ Leuven behaalt 2de JCI-accreditatie!

Nadat het UZ Leuven in 2010 een eerste maal werd geaccrediteerd door Joint Commission International (JCI) hebben zij begin juni 2013 een tweede survey gehad. Op 4 juli 2013 heeft het UZ Leuven via een persbericht te kennen gegeven dat zij werden geheraccrediteerd. Nieuw bij deze heraccreditatie was dat ook de standaarden specifiek voor een universitair ziekenhuis werden meegenomen en dus ook de opleiding van artsen en het proces van klinische studies zijn beoordeeld.

Het persbericht dat werd verspreid door het UZ Leuven, kunt u hier raadplegen.

Wij wensen de directie, de artsen en alle medewerkers te feliciteren met deze internationale erkenning voor ‘Excellente kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid’. Tegelijkertijd wensen wij hen ook expliciet te danken voor de bereidheid die zij aan de dag leggen om ervaringen en best practices omtrent het nastreven van een accreditatie te delen met de sector, dit onder meer via de werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - JCI” . Deze heraccreditatie kan dan ook enkel gezien worden als een stimulans voor de andere Vlaamse ziekenhuizen die zich op dit moment volop voorbereiden voor accreditatie.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 53 te bekijken.