Nieuws


Koen De Meester krijgt de titel van ‘doctor in de medische wetenschappen’

Op 8 juli 2013 heeft Koen De Meester zijn doctoraat getiteld ‘Prevention of Serious Adverse Events on Medical and Surgical Wards: The Effect of Detection and Response by Nurses on the Incidence of Shock, Cardiac Arrest and Unexpected Mortality’ verdedigd en naderhand de titel ontvangen van  ‘doctor in de medische wetenschappen’.

Uit zijn doctoraatsonderzoek bleek dat verpleegkundigen een belangrijke rol spelen bij het overleven van kritieke patiënten. In 1 op 1.000 gevallen kan het mis gaan tijdens een hospitalisatie: de patiënt overlijdt onverwacht op de kamer, krijgt een hartstilstand of moet ongepland overgebracht worden naar een intensieve zorgafdeling.

De doctoraatsstudie van Koen De Meester, afdelingshoofd patiëntenzorg in het UZA en praktijkassistent, vakgroep Verpleeg- en Vroedkunde UA, wijst uit dat dit kan vermeden worden als verpleegkundigen gebruik maken van een gestandaardiseerde manier van observeren en als ze beter communiceren met de behandelende arts. 

Mede gezien de relevantie kent deze studie een vervolgtraject in het kader van de federale contracten ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ waarbij vanuit de FOD een financiering wordt toegekend aan onderwijsinstellingen die hun expertise ter beschikking stellen voor het meerjarenplan. In dat kader werd een 2de ALARM interventiestudie opgezet die tot doel heeft het observeren, interpreteren en communiceren van potentieel kritische patiënten te optimaliseren teneinde tijdig medisch in te grijpen.

Wij wensen Koen van harte te feliciteren met het behalen van deze doctoraatstitel.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 54 te bekijken.