Nieuws


Brief Zorginspectie in verband met ‘check 2’ en ‘check 3’ binnen toezicht op chirurgisch zorgtraject

Vanuit Zorginspectie werd begin juli een brief verstuurd naar de directies van alle ziekenhuizen (behalve de psychiatrische) met betrekking tot de organisatie en de inhoud van de inspecties tijdens 'check 2' en 'check 3' in het kader van het toezicht op het chirurgisch zorgtraject. Met deze brief wou men meer duidelijkheid scheppen over de manier waarop Zorginspectie de inspecties in navolging van ‘check 1’ vorm zal geven.

Zo wordt onder meer meegegeven dat de minimale termijn tussen de ontvangst van het definitief verslag van ‘check 1’ en ‘check 2’ minimaal 3 maanden zal bedragen. Tussen ‘check 2’ en ‘check 3’ wordt een zelfde tussenperiode aangehouden. 
Verder worden ook de zogenaamde ‘rode knipperlichten’, namelijk de knelpunten die een ernstig risico vormen voor patiëntveiligheid, opgelijst. Aanvullend wordt gesteld dat men na het aflopen van dit traject zal nagaan of bepaalde knelpunten ook sectorbreed aanwezig zijn die de nodige aandacht zullen krijgen, onder meer door ze op te nemen in een beleidsrapport.

De brief van Zorginspectie kunt u hier downloaden.

Voor eventuele vragen kunt u terecht op de website van Zorginspectie (www.zorginspectie.be) of een e-mail sturen naar contact@zorginspectie.be.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 54 te bekijken.