Nieuws


nieuws-foto

Officieel startschot van de pilootprojecten ‘Stakeholdersoverleg’

In aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen werd op maandag 8 juli 2013 in Leuven het officiële startschot gegeven voor de pilootprojecten ‘Stakeholdersoverleg’. ICURO lanceert dit project samen met het Vlaams Patiëntenplatform, de ziekenfondsen en de Koning Boudewijnstichting.

Dit nieuwe project kadert binnen de context van goed bestuur in ziekenhuizen waarbij wordt getracht een betere interactie te ontwikkelen met ‘stakeholders’ (belangrijke belanghebbenden) over diverse thema’s inzake de ziekenhuiswerking. Vanuit ICURO werden eerder een aantal expliciete aanbevelingen uitgewerkt inzake goed ziekenhuisbestuur (zie www.icuro.be). Deze aanbevelingen reiken het kader voor dit project aan.

In deze pilootprojecten ‘Stakeholdersoverleg’ komen interne en externe vertegenwoordigers - stakeholders - samen rond belangrijke ziekenhuisbrede thema’s en geven ze daarover een advies aan de raad van bestuur. De focus wordt daarbij autonoom door de deelnemers bepaald en kan, bijvoorbeeld, gaan over de grote opties van het ziekenhuisbestuur, over het beleidsplan voor volgend jaar en over het jaarverslag met specifieke aandacht voor de kwalitatieve resultaten van de ziekenhuiswerking. Maar het advies kan ook gaan over heel concrete thema’s, zoals de financiële toegankelijkheid, het jaarverslag van de ombudsdienst en over duiding bij specifieke resultaten van de ziekenhuiswerking, zoals bijvoorbeeld indicatoren.

Externe stakeholders zijn vertegenwoordigers van buiten het ziekenhuis. Er participeren afgevaardigden uit patiëntenverenigingen vanwege het Vlaams Patiëntenplatform, vanwege de verschillende ziekenfondsen, vanwege lokale artsen en lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Om de projecten en de objectieven goed te duiden, kregen de externe stakeholders op 18 juni 2013 in het ASZ Aalst en op 24 juni 2013 in het OPZC Rekem een specifieke vorming. Interne stakeholders zijn bestuurders, directie en afgevaardigden van de artsen van het ziekenhuis. Er wordt pariteit nagestreefd tussen de interne en de externe stakeholders en voor elk project werd een onafhankelijke voorzitter aangesteld. Op 8 juli 2013 werd ook specifieke aandacht besteed aan de rol en de taak van de voorzitters.

Dit project gaat van start in 5 algemene ziekenhuizen: ZNA-Antwerpen o.l.v. Walter Van Pottelberge, Stedelijk Ziekenhuis Roeselare o.l.v.. Joris Hindryckx, Jessa Ziekenhuis Hasselt o.l.v. Piet Stinissen, erica algemeen ziekenhuis campus Geel o.l.v. Guido Michiels en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst o.l.v. Odilon De Groote. Het project is daarnaast reeds in volle opstart in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Rekem o.l.v. Anja Depoortere waarbij ook afgevaardigden van familieleden participeren aan het overleg. De pilootprojecten worden wetenschappelijk begeleid door de Universiteit Gent. Hiervoor werden middelen bekomen van de Koning Boudewijnstichting en van ICURO.  De pilootprojecten worden geëvalueerd in het voorjaar van 2015.

Meer informatie bij stefaan.vanroey@icuro.be - 02 286 85 53 of 0473 59 04 88.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 54 te bekijken.