Nieuws


JCI wil verder kennis maken met de Vlaamse ziekenhuizen

Begin oktober 2013 wordt vanuit JCI een werkbezoek gepland aan een aantal Vlaamse ziekenhuizen. Lori Shanahan, de contactpersoon van JCI voor de Belgische ziekenhuizen, wil daartoe enkele instellingen bezoeken om te ontdekken op welke manier ‘ziekenhuiszorg in België/Vlaanderen’ wordt ingericht.
Naast een werkplekbezoek zou het voor haar relevant zijn om onder meer het statuut van de ziekenhuisgeneesheer toegelicht te krijgen,  maar ook te ontdekken welke structuren (al dan niet juridisch verankerd) er in het ziekenhuis aan de slag zijn om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te optimaliseren. Hierbij wordt voornamelijk ingezoomd op die aspecten die een accreditatie faciliteren of bemoeilijken. Het feit dat JCI interesse vertoont, kan enkel als een positief signaal aanzien worden en de kennismaking met de Vlaamse context kan naar ons aanvoelen enkel een meerwaarde betekenen in onze relatie met JCI.

Concreet zoeken wij twee of drie ziekenhuizen die bereid zijn Lori te ontvangen. Er worden twee bezoeken gepland op vrijdag 4  oktober 2013 (één in de voormiddag en één in de namiddag). Afhankelijk van het uur waarop Lori aankomt op donderdag 3 oktober 2013, zou zij eventueel een derde bezoek voor donderdagnamiddag inplannen. Lori zal vergezeld worden door Vera De Troyer als ICURO-liaison tussen de ziekenhuizen en JCI. Zowel de rondleiding als de toelichting dient te gebeuren in het Engels.

Kandidaat ziekenhuizen kunnen zich tot 25 augustus 2013 melden bij Vera (vera.detroyer@icuro.be). Bij een overaanbod aan kandidaten, zal de keuze gemaakt worden in overleg met Lori. Lori geeft daaromtrent aan dat de gekozen ziekenhuizen niet zozeer al over een JCI-label moeten beschikken, maar wel in een voorbereidingstraject moeten zitten. Verder lijkt het haar interessant om twee verschillende instellingen te bezoeken (grootte, fusie, algemene ziekenhuizen versus revalidatie).

Dank voor uw bereidwilligheid om Lori te ontvangen.