Nieuws


Oproep best practices voor studiedag indicatoren op 13 december 2013

In navolging van de studiedag van 30 november 2012 wordt op 13 december 2013 een vervolgstudiedag ingericht rond indicatoren.

Net als vorig jaar willen wij, naast een aantal meer informerende of wetenschappelijke bijdragen, de nodige ruimte bieden aan best practices uit de sector. Deze kunnen (1) betrekking hebben op het werken met indicatoren op zich of (2) aangeven op welke manier transparantie aangaande de resultaten van de zorg wordt bewerkstelligd. Daartoe werd op 15 juli 2013 een omzendbrief verstuurd (terug te vinden via onze homepagina) met een oproep om abstracts aan te leveren.

De uitnodiging met het definitieve programma mag u verwachten in de loop van de maand oktober, maar wij hielden ons eraan u nu toch reeds te informeren omtrent de vastgelegde datum.

Omwille van een aantal praktische redenen, onder meer omdat het niet altijd evident is om met andere professionals en/of het management af te stemmen in de zomermaanden, is de deadline verschoven naar 30 september. Verder durven wij te hopen op een mooie respons op onze oproep voor abstracts.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 54 te bekijken.