Nieuws


nieuws-foto

Paper van de maand: Kwaliteit en sociale ongelijkheid - lessen uit onderzoek in Italië

Referenties paper - Inequality in 30 day mortality and the wait for surgery after hip fracture: the impact of the regional health care evaluation program in Lazio (Italy). Colais P. et al. International Journal for Quality in Health Care, 2013, Vol. 25, Number 3, pp. 239-247.

In deze interessante retrospectieve cohort study werd de impact van een specifiek, regionaal ziekenhuisprogramma in de regio Lazio (Italië) geëvalueerd. De betrokken regio heeft een vergelijkbaar aantal inwoners met Vlaanderen. Uit een eerste studie van deze onderzoeksgroep (cfr. Barone A. et al, 2009 - gebaseerd op data uit de periode 2006-2007) in deze regio bleek dat een lagere socio-economische status was geassocieerd met een hogere mortaliteit na heupchirurgie binnen 30 dagen en met een langere wachttijd.

In 2007 werd het specifiek, regionaal programma voor kwaliteitsverbetering uitgewerkt. In 2008 werden de resultaten van de kwaliteit van de orthopedische zorg publiek gemaakt en werd tevens een zorgpad voor heupchirurgie uitgewerkt. In 2009 werden de ziekenhuizen verplicht om dit zorgpad te gebruiken en werd tevens een systeem van kwaliteitsvergelijking tussen de ziekenhuizen geïntroduceerd. Dit gebeurde in interactie met de orthopedische chirurgen. Ook in de ziekenhuizen werden diverse kwaliteitsverbeterende initiatieven, zoals bijvoorbeeld het reduceren van wachttijden, ontwikkeld.

Op basis van data uit de periode 2009-2010 werd de impact van deze initiatieven geëvalueerd door de onderzoeksgroep. De mortaliteit na 30 dagen was significant verminderd voor de laagste sociale klasse, waardoor er na de interventie geen verschil meer was tussen de verschillende sociale klassen ten opzichte van de eerste periode. De globale 30 dagen mortaliteit konden echter niet significant verminderd worden. Het aantal interventies binnen 48 u was wel significant toegenomen en het verschil in wachttijden in functie van de sociaal-economische klasse kon verder gereduceerd worden.

De auteurs durven voorzichtig te concluderen dat de publieke rapportering over de data heeft geleid tot het ontwikkelen van diverse verbeterinitiatieven inzake heupchirurgie en hierdoor kwaliteitsverbetering tot stand heeft gebracht voor personen met een lagere sociaal economische status. De vaststelling dat er geen significante daling is van de 30 dagen mortaliteit kan niet echt verbazen omdat de impact van bepaalde procesverbeteringen op het uiteindelijk resultaat (outcome) vaak nog onvoldoende duidelijk is. De relatie tussen proces- en outcome-indicatoren blijft een complexe aangelegenheid. Ook over de impact van publieke rapportering op de kwaliteit van de ziekenhuiszorg blijven de meningen verdeeld en derhalve het debat genuanceerd. Maar deze paper illustreert ook en vooral dat voor iedereen gelijke toegankelijkheid van zorgen - ook in een land zoals Italië met publiek gefinancierde zorg in een nationaal geregeld verzekeringsstelsel - een kwaliteitsdimensie is die met grote zorg moet opgevolgd worden. Misschien interessant om ook in het kader van het VIP²-indicatorenproject in een volgende fase eens onder de loupe te nemen?

Voor meer informatie of reacties: johan.hellings@icuro.be.
De paper kan opgevraagd worden via vera.detroyer@icuro.be.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 55 te bekijken.