Nieuws


ICURO-symposium 'Relaties in de zorg: zorg in relatie' - 18 oktober 2013

Op 18 oktober 2013 organiseert de werkgroep "Ethiek in de kliniek (WEK)" zijn 6de symposium: 'Relaties in de zorg: zorg in relatie' in PHL-Congress (PXL) te Hasselt.

"Zorgpraktijken zijn ingebed in betrekkingen, relaties tussen mensen. Patiënten die zich toevertrouwen, maar ook zorgverleners die in de zorg iets van zichzelf geven. Professionele zorg is niet iets dat apart staat van het leven. Professionele zorg is een verbijzondering van iets meer algemeens: dat mensen voor elkaar zorgen." (Olthuis en Leget). Zorg verloopt dus per definitie in relatie en heden ten dage meer en meer binnen een context van zelfbeschikking. Dit thema belangt dus iedereen in de zorg aan: het is bij uitstek een opdracht om als samenleving zorgzaam te zijn en in het bijzonder is deze zorgzaamheid de ruggengraat van kwalitatieve gezondheidszorg die wordt geleverd door instellingen en door zorgprofessionals. Dit is een ethisch belangrijk uitgangspunt en tegelijk ook een kritische toetssteen van technologisch uitdeinende zorg met ethisch complexer wordende vragen, binnen een maatschappelijke context waarbinnen ook het financieel budget onder druk staat. ’s Ochtends wordt een ruime schets gegeven in 4 lezingen. In de namiddag wordt op verschillende thema’s dieper ingegaan in 4 interactieve workshops.

Door deze link te volgen, kunt u meer informatie inwinnen aangaande het symposium, evenals uw inschrijving registreren.

Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij stefaan.vanroey@icuro.be.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 55 te bekijken.