Nieuws


Financiering statutaire pensioenen: een belangrijke stap voorwaarts

De ziekenhuizen met publieke partners kregen in het Budget Financiële Middelen per 1 juli 2013 bijkomende middelen voor de financiering van de statutaire pensioenverplichtingen. In totaal werd hiervoor 37 miljoen € bijkomend beschikbaar gesteld. ICURO heeft in een brief de bevoegde minister hiervoor uitdrukkelijk bedankt, want dergelijke supplementaire financiering is niet evident in deze besparingstijden.

Deze bijkomende middelen zijn een belangrijke stap voorwaarts, maar de problemen zijn nog niet opgelost. Er zijn om diverse redenen belangrijke verschillen tussen de ziekenhuizen in de globale financiering van de te dragen lasten. Dit heeft betrekking op het verleden, maar ook op de kosten voor de responsabilisering. De wijze waarop een en ander wordt verrekend in het BFM is ook complex en de vraag naar de aansluiting met de bijkomende middelen is nog niet duidelijk. Dit zal in de werkgroep “Ziekenhuispersoneel” van woensdag 4 september 2013 verder besproken worden, waarvoor ook een afvaardiging van de RSZPPO (reeds bevestigd) en van de FOD Volksgezondheid werd uitgenodigd.

Maar het is ook van groot belang om verder te ijveren voor bijkomende middelen voor de komende jaren, in eerste instantie voor 2014. Hiervoor werd initiatief genomen naar de minister van Pensioenen, naar de minister van Volksgezondheid en naar de parlementairen van alle politieke fracties in de betreffende federale commissie. ICURO zal dit thema ook - met prioriteit in het kader van de verkiezingen van volgend jaar  - blijven opvolgen naar de partijvoorzitters. 

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 55 te bekijken.