Nieuws


ICURO werft aan!

Recentelijk heeft ICURO een projectsubsidie goedgekeurd gekregen met betrekking tot ziekenhuisaccreditatie. Dankzij deze subsidie die ons wordt verleend door de Vlaamse overheid, komen er middelen vrij om dankzij de aanwerving van een projectmedewerker ziekenhuizen verder te ondersteunen in hun voorbereidingstraject tot het verwerven van een ziekenhuisaccreditatie. Naast een duidelijke focus op accreditatie worden de verdere uitbouw van het indicatorenproject (VIP²) en de link met het toezicht door de Vlaamse overheid meegenomen binnen deze functie.

Qua profiel worden volgende verwachtingen gesteld: 

  • een opleiding op masterniveau en affiniteit met de ziekenhuissector;
  • (leer)ervaring m.b.t. (ziekenhuis)accreditatie is vereist; 
  • gedrevenheid om op een continue wijze de kwaliteit van zorg op te volgen en te verbeteren, onder meer via accreditatie en indicatoren.

Deze functie heeft een contractduur van 6 maanden (mogelijkerwijs verlengbaar).

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij Vera De Troyer, Q & S stafmedewerker, 0474 89 22 27 of vera.detroyer@icuro.be.

Kandidatuur en c.v. kunnen tot 30 september 2013 gericht worden aan Johan Hellings (johan.hellings@icuro.be).

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 55 te bekijken.