Nieuws


nieuws-foto

30 september 2013: deadline voor het inzenden abstracts studiedag 13 december 2013

Medio juli werd een omzendbrief verstuurd waarin de vervolgstudiedag (13 december 2013) rond indicatoren werd aangekondigd.

Naast de zuiver wetenschappelijke en informerende bijdragen werden er tijdens de vorige studiedag eveneens een aantal best practices gepresenteerd omtrent het werken met indicatoren. Heel wat deelnemers hebben ons herhaaldelijk gewezen op de relevantie daarvan. Daarom willen wij ook dit jaar de nodige tijd vrijmaken om een aantal best practices uit de sector aan u voor te stellen. Samen met de aankondiging van de studiedag werd dan ook een oproep gedaan om inspirerende voorbeelden aan ons kenbaar te maken.

Omwille van een aantal praktische redenen, onder meer omdat het niet altijd evident is om met andere professionals en/of het management af te stemmen in de zomermaanden, is de deadline verschoven naar 30 september 2013. Het formulier voor het inzenden van een best practice kunt u hier downloaden. Een wordversie van deze template kan opgevraagd worden bij greta.vanderveurst@icuro.be.

Wij wensen u veel succes bij het uitwerken van uw abstract en kijken ernaar uit om uw mooie praktijkvoorbeelden met de sector te kunnen delen.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 55 te bekijken.