Nieuws


Pensioenfinanciering: stap voorwaarts, maar ook nog vragen!

De ziekenhuizen kregen in het Budget van Financiële Middelen vanaf 1 juli 2013 bijkomende middelen voor de financiering van de statutaire pensioenen.  In goed overleg met de federale overheid Volksgezondheid en met de RSZPPO kregen wij een eerste inzicht in de wijze waarop deze middelen werden toegekend.  Om dit verder te objectiveren, werd een enquête verstuurd naar de betrokken ziekenhuizen met de vraag om de nodige gegevens aan te leveren tegen 26 september 2013.

Deze inzichten worden op 27 september 2013 met de Raad van Bestuur en op 2 oktober 2013 met de werkgroep “Ziekenhuispersoneel” besproken.

Intussen werden, in het kader van de budgetopmaak 2014, brieven verstuurd naar de betrokken ministers en de betrokken parlementsleden.  Via Stefaan Vercamer werd tevens een parlementaire vraag aan de minister ingeleid.  ICURO volgt dit met prioriteit verder op.

Tijdens het koepeloverleg met minister Jo Vandeurzen van 16 september 2013 werd de problematiek van de pensioenfinanciering ook besproken met de heer I. De Boom, afdelingshoofd van VIPA.  De pensioenproblematiek leidt immers ook tot discussies in het kader van de VIPA-waarborgstelling.  Hierdoor worden ziekenhuizen met nieuwbouwplannen ernstig gehypothekeerd in de realisatie van de plannen. ICURO zal aan de VIPA-staf verdere toelichting verschaffen inzake de concrete impact en betekenis van de bijkomende financiering die per 1 juli aan de betrokken ziekenhuizen werd toegekend.  De hypotheek op de waarborgverlening dient snel te worden weggenomen.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 56 te bekijken.