Nieuws


Het VIP² kent een doorstart

In de voorbije weken werden er vanuit het VIP², het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals, twee omzendbrieven naar de algemene ziekenhuizen verstuurd. Daarin werd enerzijds gepeild naar de bereidheid tot participatie aan het project en anderzijds de volgende meting van de Vlaamse Patiënten Peiling aangekondigd. 

Het VIP² vormt een vast agendapunt voor de maandelijkse vergaderingen van de Commissie "Q & S". Het feit dat deze vergaderingen zo talrijk worden bijgewoond - op 19 september 2013 kende de vergadering 70 deelnemers uit de Vlaamse ziekenhuizen - biedt ons de opportuniteit om alle vragen, bezorgdheden en bedenkingen die er zijn in de sector, te verzamelen. Vermits het VIP² een gezamenlijk initiatief is, zullen deze opmerkingen vervolgens voorgelegd worden aan de leden van het Bureau. Het vormt daarbij onze betrachting om de ziekenhuizen op een zo kort mogelijke termijn (medio volgende week) hierover uitsluitsel te geven. Bijkomende vragen kunt u in tussentijd nog steeds overmaken aan Vera De Troyer.

Wij verwachten dat ook in het Indicatorenforum van volgende week woensdag, een aantal van deze items verder zullen opgenomen worden. Via een nieuwsbericht zullen wij u daaromtrent ook goed op de hoogte houden.

Wij houden eraan om de professionals en de ziekenhuizen nogmaals te danken voor hun enthousiasme om dit project verder vorm te geven.

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 56 te bekijken.