Nieuws


Het valideren van de gegevens voor de indicatoren borstkanker

Zoals u weet, werden in de basisset van het VIP² een aantal indicatoren opgenomen om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met borstkanker in beeld te brengen.

In het kader van de validatie-oefening hebben de ziekenhuizen begin september een eerste terugkoppeling van hun gegevens gekregen vanuit het Kankerregister. Deze terugkoppeling biedt de mogelijkheid dat ziekenhuizen de data die naderhand zullen verwerkt worden in een benchmark, kunnen controleren en valideren. Daartoe wordt gevraagd om eventuele verbeteringen vóór het einde van de maand over te maken aan het Kankerregister.

Nadat het Kankerregister de nodige aanpassingen doorvoerde, zullen de gegevens van de participerende ziekenhuizen aan de validatie-oefening overgemaakt worden aan de Trusted Third Party. Vervolgens zullen de indicatoren samengesteld worden en zal ieder ziekenhuis een geïndividualiseerd rapport ontvangen waarbij men naast hun eigen resultaten, zich ook zal kunnen positioneren ten aanzien van de andere participerende ziekenhuizen. Dit rapport wordt verwacht begin november 2013.

Wij willen graag de mensen van het Kankerregister, onder leiding van dr. L. Vaneycken, danken voor hun inspanningen en de fijne samenwerking waarop wij konden rekenen binnen het VIP².

Klik hier om de andere items van nieuwsbrief 56 te bekijken.