Nieuws


Meer duidelijkheid omtrent participatie aan het VIP²

Zoals afgesproken in de vorige vergadering van de Commissie "Q & S" (19 september 2013) zou men vanuit ICURO alle vragen die vanuit de ziekenhuizen zijn gesteld na de verspreiding van de participatiebrief voor het VIP², meenemen met het QI-Bureau. Daarbij werd aangegeven dat het de betrachting was om de ziekenhuizen op korte termijn verder te kunnen informeren.

Na een constructieve bespreking met de leden van het Bureau werden de vragen en de daarop geformuleerde antwoorden op 25 september 2013 voorgelegd aan het Indicatorenforum. Het is ook de bedoeling om alle verduidelijkingen samen te brengen in een VIP²-Nieuwsbrief en deze uiterlijk begin volgende week via een omzendbrief te verspreiden in de sector. Samen met deze nieuwsbrief zal ook het overzicht waarvan sprake was in de oproepingsbrief, aangeleverd worden. Eveneens zullen de ziekenhuizen geïnformeerd worden waar zij meer informatie kunnen terugvinden met betrekking tot de indicatoren (inhoud, eventuele registratielast, …) van de basisset.

In afwachting van deze VIP²-Nieuwsbrief willen wij u al meegeven dat de uiterste datum voor aanmelding van participatie werd verschoven naar 31 oktober 2013 (in plaats van 7 oktober 2013).