Nieuws


Vlaams Patiëntenplatform: oproep voor het ontwikkelen van een Vlaamse Patiënten Peiling voor dagziekenhuizen

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) ontwikkelde in het kader van het VIP² de Vlaamse Patiënten Peiling, een instrument waarmee wordt gepeild naar de ervaringen van patiënten ten aanzien van kwaliteitsvolle zorg. Momenteel is dit instrument enkel geschikt voor patiënten met een ziekenhuisopname van meer dan 1 dag in een algemeen ziekenhuis. Daarom start het VPP nu met de aanpassing van de vragenlijst zodat deze ook bruikbaar is voor het dagziekenhuis binnen de algemene ziekenhuizen.

In september 2013 bracht het VPP zijn leden samen voor een denkdag over kwaliteit in het dagziekenhuis. In een volgende fase wenst men ook de ziekenhuizen en hun medewerkers te betrekken bij deze denkoefening. Daartoe is het VPP op zoek naar gemotiveerde ziekenhuismedewerkers die gedurende een halve dag samen met hen willen nadenken over wat belangrijke aspecten zijn in het bepalen van kwaliteitsvolle zorg in een dagziekenhuis.

Mocht u interesse hebben om hieraan deel te nemen of meer informatie wensen over deze oproep, dan kunt u zich richten tot Sabine Van Houdt (sabine.vanhoudt@vlaamspatientenplatform.be).