Nieuws


Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek - AHLEC - Antwerp Health Law and Ethics Chair

Op 26 september 2013 vond onder ruime belangstelling de inauguratie plaats van de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek - AHLEC - aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen.

De voorzitter van de nieuwe leerstoel, professor Thierry Vansweevelt, schetste de vlotte conceptie en geboorte waaruit reeds blijkt dat het drievoudig doel - onderzoek, onderwijs en dienstverlening - aan een behoefte beantwoordt binnen de gezondheidssector.  

De heer Christiaan Decoster, Directeur-Generaal FOD Volksgezondheid, heeft het belang en de verwevenheid van beide disciplines zeer treffend vertolkt via een mooi overzicht  van de ethische dimensie in de gezondheidswetgeving van belangrijke gezondheidszorg-thema’s gedurende de voorbije jaren. Globalisering is niet alleen de aanjager van grensoverschrijdende zorg, het is ook een ontwikkeling die het nodig maakt een bredere discussie te voeren over global ethics. Dit werd gesteld in een recente Nederlandse publicatie: CEG, Toekomstverkenning Ethiek:  http://www.ceg.nl/uploads/publicaties/temp_file_Toekomstverkenning_Ethiek_en_Gezondheid1.pdf

Vermits er op heel wat terreinen een juridisering van de ethiek plaatsvindt en een moralisering van het recht, is het vanuit het oogpunt van internationalisering van het recht nuttig en aangewezen om over de landgrenzen te kijken, te luisteren en te praten.
Prof. mr. Aart C. Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht Universiteit Leiden en coördinator gezondheidsrecht artsenorganisatie KNMG, schetste een beeld van de stand van ‘Het gezondheidsrecht in Nederland: verleden, heden en toekomst’. Meer info over AHLEC: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/leerstoelen-en-fonds/ahlec/