Nieuws


Nieuwsbrief 4 VIP²

In navolging van de Commissie “Q & S” (19 september 2013) werden een aantal vragen omtrent (de participatie aan) het VIP² voorgelegd aan het QI-Bureau en naderhand besproken met het Indicatorenforum. Via de bijgaande VIP²-nieuwsbrief willen de leden van het QI-Bureau een antwoord geven op de gestelde vragen.

Intussen zijn ook al een aantal fiches en/of meetprotocollen online geplaatst. U kunt deze terugvinden door deze link te volgen.

Naar maandelijkse gewoonte zal het VIP²-project geagendeerd worden voor de volgende vergadering van de Commissie “Q & S” van 24 oktober 2013. Met bijkomende vragen kunt u in tussentijd ook terecht bij Vera De Troyer.