Nieuws


Best practice 'Enhanced Recovery After Surgery' - AZSAV

In de Commissie “Q & S” van donderdag 19 september 2013 hebben dr. De Leyn en Goedele Tavernier, verbonden aan het Sint-Augustinusziekenhuis Veurne, een best practice gepresenteerd met betrekking tot ‘Enhanced Recovery After Surgery’ (ERAS).

Binnen het AZSAV wordt de zorg voor, tijdens en na een colonoperatie georganiseerd volgens het ERAS-principe. Ook in wetenschappelijke publicaties kan teruggevonden worden dat een procesoptimalisatie gericht op anesthesie en analgesie, vroegtijdige nutritie postoperatief en mobilisatie, de verblijfsduur reduceert van 7 naar 3 dagen postoperatief, wat significant is (BJS, 2003, Anderson AD).

Tijdens de uiteenzetting in de Commissie “Q & S” werd aandacht besteed aan zowel de principes van een ERAS-benadering als het doorlopen van het implementatieproces. Hierbij kan een sterk doorgedreven en interdisciplinaire (extramurale) samenwerking opgemerkt worden. Er werd een verbeterde outcome vastgesteld, onder meer ten aanzien van de ervaren stress, de postoperatieve morbiditeit, de verblijfsduur, het herstel en de kosten. Desalniettemin mogen het empowerment van de patiënt en het belang van goede afspraken (zowel intern als met de 1ste lijn) niet onderschat worden. Door de positieve ervaringen van zowel patiënten als professionals vormt het een betrachting binnen het ziekenhuis om de ERAS-principes geleidelijk aan ook te includeren in zorgprocessen voor andere patiëntengroepen of ingrepen.

Na de toelichting kon een grote appreciatie vanuit de leden vastgesteld worden. Naast de intensieve multidisciplinaire samenwerking, kan opgemerkt worden dat alle dimensies voor het garanderen van kwaliteitsvolle zorg vervat zitten in het uitgestippelde zorgpad. Wij wensen dr. De Leyn en Goedele Tavernier te danken voor het willen delen van dit mooie praktijkvoorbeeld met de sector.

Zowel de presentatie als het verslag van de toelichting werd op de website geplaatst op de pagina van de best practices en kan je vinden via deze link.