Nieuws


Werkgroep “Ethiek in de kliniek”: symposium “Relaties in de zorg: zorg in relatie

Op 18 oktober 2013 organiseert de Werkgroep "Ethiek in de kliniek" (WEK) zijn 6de symposium: “Relaties in de zorg: zorg in relatie" in de PHL-Congress (PXL) te Hasselt.

Zorgen voor gezondheid; gezondheidszorg: de twee gaan samen. Zorgen voor de gezondheid van anderen of voor de eigen gezondheid: zorg verloopt per definitie in relatie en heden ten dage meer en meer binnen een context waarin groot belang wordt gehecht aan autonomie en respect voor het individu. "Zorgpraktijken zijn ingebed in betrekkingen, relaties tussen mensen. Patiënten die zich toevertrouwen, maar ook zorgverleners die in de zorg iets van zichzelf geven. Professionele zorg is niet iets dat apart staat van het leven. Professionele zorg is een verbijzondering van iets meer algemeens: dat mensen voor elkaar zorgen." (Olthuis en Leget).

Dit thema staat dus centraal in de zorg - binnen instellingen en buiten instellingen - en het belangt dus iedereen in de zorg aan. Het is trouwens bij uitstek een opdracht van gans onze samenleving om zorgzaam te zijn en in het bijzonder is deze zorgzaamheid de ruggengraat van kwalitatieve gezondheidszorg die wordt geleverd door instellingen en door zorgprofessionals. Dit is steeds een ethisch sterk uitgangspunt en tegelijk ook een kritische toetssteen van technologisch uitdeinende zorg met ethisch complexer wordende vragen, binnen een maatschappelijke context waarbinnen ook het financieel budget onder druk staat.

Het programma van ons symposium biedt zoals steeds ’s ochtends een ruime schets in 4 lezingen. In de namiddag wordt op verschillende thema’s dieper ingegaan in 4 interactieve workshops.

Wie zeker aanwezig wenst te zijn, schrijft best nog snel in vóór 11 oktober 2013 (voor artsen: accreditering is toegekend voor 5 punten (ethiek en economie). Meer info en mogelijkheid tot inschrijven, vindt u op de website: 6de WEK-symposium. Contactpersoon is: stefaan.vanroey@icuro.be.