Nieuws


nieuws-foto

JCI-accreditation update Amsterdam - 10 en 11 oktober 2013

Op 10 en 11 oktober 2013 organiseerde JCI een ‘Accreditation Update’ in Amsterdam waarbij voornamelijk werd ingezoomd op de 5de editie van de Hospital Standards (release september 2013). Niettegenstaande voorafgaandelijk door JCI werd meegedeeld dat deze vorming enkel open stond voor geaccrediteerde ziekenhuizen, waren er toch een aantal Vlaamse ziekenhuizen in geslaagd om zich in te schrijven voor deze update-sessie.

Om ook alle andere ziekenhuizen goed te informeren, zal Kornelia Fiausch (consultant JCI) tijdens de opleidingsdag van 25 oktober 2013 een overzicht geven van de belangrijkste wijzigingen in de 5de editie ten opzichte van de vorige editie. Deze opleidingsdag is helaas volzet.

Aan de hand van dit bericht willen we u toch nu alvast enkele belangrijke punten meegeven:

 • De Nederlandstalige vertaling van de standaarden wordt voorzien voor december 2013. Daarnaast zal ook de ‘Survey Process Guide’ vertaald worden. De release van deze gids wordt voorzien voor het eerste kwartaal van 2014.
 • Gezien het grote aantal ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland in een voorbereidingstraject naar een JCI-accreditatie, zijn de plannen om een Practicum te organiseren in België opnieuw ter sprake gebracht door JCI. Daarvoor zal op korte termijn een bevraging verspreid worden met als doel te peilen naar de interesse in de ziekenhuizen om hieraan te participeren. Samen met deze bevraging zullen wij eveneens wat concrete informatie ter beschikking stellen omtrent de inhoud en de kostprijs. Indien er voldoende interesse is in België en Nederland (minimaal 40 personen), dan zou dit in de eerste helft van 2014 (mei) georganiseerd worden.
 • Voor wat betreft de 5de editie van de Hospital Standards:
  • Deze standaarden zijn van toepassing voor alle ziekenhuizen wiens survey wordt uitgevoerd na 1 april 2014.
  • In deze editie zijn een aantal nieuwe standaarden (35 à 40) en meetbare elementen (± 60) toegevoegd. Minder relevante standaarden en/of meetbare elementen werden eruit gehaald. JCI geeft aan dat het totaal aantal standaarden is gedaald met 10 % en het aantal meetbare elementen met 5 %.  U zal ontdekken dat er onder meer bijkomende standaarden zijn rond de thema’s veiligheidscultuur, early warning signs, …
  • Andere standaarden en/of meetbare elementen werden geherformuleerd, dit naar aanleiding van ‘Frequently Asked Questions’ vanuit de ziekenhuizen en/of ervaringen van consultants of surveyors. Ook een aantal begrippen/verantwoordelijkheden werden verduidelijkt (leadership, levels of leaders, …).
  • Een aantal standaarden werden gehergroepeerd. Zo werden er standaarden vanuit het hoofdstuk ‘Quality Improvement and Patient Safety’ (QPS) ondergebracht in het hoofdstuk ‘Governance, Leadership and Direction’ (GLD). Dit laatste hoofdstuk werd uitgebreid, waarmee (impliciet) wordt aangegeven dat de rol van het (top)management essentieel is in het werken aan Q & S.

Tot slot willen wij nog aangeven dat de werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie-JCI"  (24 oktober 2013) zal bijgewoond en begeleid worden door Kornelia Fiausch (JCI). Tijdens de vergadering wordt ingezoomd op het hoofdstuk ‘Assessment of Patients’ (AOP).
Zoals reeds aangegeven, wordt op 25 oktober 2013 dieper ingegaan op de 5de editie van de standaarden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Vera De Troyer (vera.detroyer@icuro.be).