Nieuws


nieuws-foto

ISQua-congres: werken aan Q & S, een boeiend gegeven!

Van 13 tot 16 oktober 2013 vormde Schotland (Edinburgh) het gastland voor het 30ste ISQua-congres! Met 1.200 deelnemers uit 73 verschillende landen, waaronder ook een 10-tal Belgen, kan het congrespubliek zeker als een internationaal gezelschap genoemd worden! Ook met de gastlanden voor de volgende jaren, zijnde Brazilië (2014), Qatar (2015) en Japan (2016) wordt de internationale kaart getrokken! De Rode Duivels zijn daarmee niet de enigen die in 2014 naar Brazilië gaan.

Voor de opbouw van het congres werden 9 stromen vastgelegd, zijnde (1) governance, leadership and health policy, (2) patient safety, (3) improving population health, (4) patient and family experiences, engagement and coproduction, (5) accreditation and external evaluation system, (6) education in safety and quality, (7) quality and safety in transitional and developing countries, (8) health information technologie en (9) measuring service performance and outcomes. De invulling werd vorm gegeven door 250 presentaties en 370 posterabstracts (geselecteerd uit meer dan 1.250 ingezonden abstracts)! Ook vanuit ICURO werd in samenwerking met een aantal partners een abstract ingestuurd dat werd weerhouden voor posterpresentatie. U kan onze poster hier downloaden.

Met een openingsessie door Atul Gawande, de bezieler van de Safe Surgery Checklist werd de toon meteen gezet! "For improving performance, there are 4 stages! 'We should do X ...' can be considered as a key sentence for the first stage, the primitive. The medieval stage, 'You must do X!!!' will involve guidelines, standards, incentives and regulations! The modern stage, 'X is just the norm', is managed by checklists, defaults and feedback loops. The fourth stage, or the future stage, will hopefully be characterized by 'X is done' just automatically; as a habit."

Doorheen de verschillende lezingen heen kon opgemerkt worden dat eenieder worstelt met dezelfde uitdagingen naar de toekomst toe. Hoe integreren wij een patiënt, gekenmerkt door een multiple comorbiditeiten in onze zorgverlener? Veelal kan deze zorg niet gestandaardiseerd worden en is 'maatwerk' meer dan ooit aangewezen. Er werden ook een aantal praktische dilemma's opgeworpen, zoals onder meer de (noodzakelijke) samenhang/integratie tussen overheidstoezicht en accreditatie. 

Naar volgend jaar toe werd ook al een tipje van de sluier gelicht. Zo zou er aandacht gegeven worden aan de uitdagingen van 'integrated care', 'social care', 'keeping people longer healthier and fitter' en 'continuity of care'. Daarmee werd ook meteen de 'call for abstracts' geopend!

Kortom, wij kunnen terugblikken op een boeiend congres met relevante lezingen, interessante netwerkcontacten en een heleboel inspiratie om de volgende jaren mee aan de slag te gaan.