Nieuws


FRKVA-indicatoren met betrekking tot preventie en beheersing van agressie in psychiatrische ziekenhuizen

De Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit (FRKVA) heeft op 14 oktober 2013 een nieuwe set van structuur- en procesindicatoren overgemaakt aan de directies van de psychiatrische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling. Dit jaar wil de FRKVA een aantal structuur- en procesindicatoren laten registreren met betrekking tot preventie en beheersing van agressie in psychiatrische ziekenhuizen.

De ontwikkelingsgroep ”Patiëntveiligheid” van het Quality Indicator Project GGZ (QIP GGZ) is op 17 oktober 2013  in overleg getreden met de FRKVA omtrent deze nieuwe set van indicatoren. Zo heeft deze ontwikkelingsgroep aangegeven het te betreuren dat zij niet werden betrokken bij de uitwerking van deze indicatoren, werden er vragen gesteld met betrekking tot de motivering van een aantal indicatoren en de link naar de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit. Tot slot heeft de ontwikkelingsgroep ook een aantal inhoudelijke opmerkingen geformuleerd en is ook gevraagd naar het validatieproces van deze indicatoren.

In een constructief en positief overleg met de afvaardiging van de FRKVA werd concreet afgesproken dat de ontwikkelingsgroep "Patiëntveiligheid" de bedenkingen en vragen van de ziekenhuizen met betrekking tot deze indicatoren zal bundelen en doorsturen naar de FRKVA.

Wij willen dan ook graag een oproep doen om uw inhoudelijke bedenkingen en vragen met betrekking tot deze indicatoren  te bezorgen aan Peter Cosemans (peter.cosemans@icuro.be) of Geert Van de Water (geert.vandewater@med.kuleuven.be).  In het volgende overleg van de ontwikkelingsgroep "Patiëntveiligheid" worden deze vragen en bedenkingen gebundeld en overgemaakt aan de FRKVA.

Wij blijven u goed informeren over deze indicatoren van de FRKVA.