Nieuws


Overleg Safe Surgery Checklist tussen VIP² en FOD

Op 22 oktober 2013 werd tussen het VIP² en de FOD een overleg georganiseerd met als doel af te stemmen over de compliantiemetingen die door beide worden georganiseerd met betrekking tot de Safe Surgery Checklist. Beide partijen ervaren het als een meerwaarde als beide initiatieven goed op elkaar worden afgestemd.

Graag zetten wij enkele dingen daaromtrent voor u op een rijtje.

In november 2013 wordt vanuit de FOD een tweede bevraging over het gebruik van de Safe Surgery Checklist georganiseerd. Voor deze retrospectieve analyse wordt gevraagd om voor de eerste 25 geplande interventies van donderdag 21 november 2013 óf donderdag 28 november 2013 het gebruik van de Safe Surgery Checklist na te gaan. Om de dataregistratie te faciliteren, zal eind oktober een elektronisch rapportage-instrument ter beschikking gesteld worden. Dit instrument werd verfijnd op basis van de eerste bevraging van de FOD en na overleg met de betrokken actoren van het VIP²-project. De deadline voor het insturen van de data is vastgelegd op 15 januari 2014. Net zoals na de eerste bevraging, zal vanuit de FOD zowel een globaal rapport als een individuele terugkoppeling bezorgd worden aan de deelnemende ziekenhuizen.

Vanaf het voorjaar 2014 zal een compliantiemeting op basis van dezelfde criteria gebeuren in het kader van het VIP², waarbij wel andere inclusiecriteria en aantallen voor de steekproefgrootte werden vastgelegd. De methode is identiek. Het is daarbij onze betrachting om daarvoor hetzelfde instrument te gebruiken. 

Indien ziekenhuizen dit wensen, dan kunnen de data die in het kader van de meting van november worden verzameld, overgemaakt worden aan de Trusted Third Party van VIP² zodat ze naderhand in de historiek van verdere bevragingen van VIP² kunnen gebruikt worden. Uw toestemming hiervoor zal in het rapportage-instrument van de FOD expliciet gevraagd worden.

Tot slot wensen wij te vermelden dat drs. Jochen Bergs (onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie van de Universiteit Hasselt) in het kader van zijn doctoraat met betrekking tot het implementeren van de SSC, een publicatie heeft verworven in het British Journal of Surgery. De review getiteld 'Systematic review and meta-analysis of the effect of the WHO surgical safety checklist on postoperative complications' zal op korte termijn gepubliceerd worden in dit tijdschrift en zal op dat moment ook ter beschikking gesteld worden aan de sector. Wij wensen Jochen uitdrukkelijk te feliciteren met deze publicatie.