Nieuws


Vlaams Patiëntenplatform: oproep tot deelname aan de ontwikkeling van een Vlaamse Patiënten Peiling voor GGZ

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) neemt actief deel aan het Quality Indicator Project GGZ (QIP GGZ). Net zoals in het VIP², wil het VPP een vragenlijst ontwikkelen die peilt naar de ervaringen van patiënten rond de kwaliteit van zorg in alle sectoren van de GGZ (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrische Ziekenhuizen, Psychiatrische Afdelingen van Algemeen Ziekenhuis, PVT en instellingen voor Beschut Wonen). Kwaliteit van zorg wordt ruim bekeken en kan bijvoorbeeld gaan over de ervaringen/tevredenheid van patiënten met betrekking tot gedeelde besluitvorming, informatie aan patiënt, communicatie, toegankelijkheid, bejegening, respect, privacy, participatie, tijdigheid en continuïteit.

In een eerste fase is het VPP op zoek naar bestaande vragenlijsten en interessante literatuur (wetenschappelijke, rapporten, …) met betrekking tot ervaringen van patiënten rond kwaliteit van zorg in de GGZ. Het VPP doet dan ook een oproep naar bestaande, relevante vragenlijsten en literatuur zodat deze kunnen meegenomen worden in het verdere ontwikkelingsproces.

Na deze inventarisatiefase stelt het VPP een uitgebreide lijst op van mogelijke vragen op basis van de bestaande vragenlijsten, literatuur en ervaringen van patiënten. Vervolgens wordt nagegaan welke vragen relevant, haalbaar en specifiek per setting zijn.

Het is erg waardevol dat het VPP participeert aan het QIP GGZ en een wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument voor de GGZ wil ontwikkelen waarmee de ervaringen van patiënten met betrekking tot kwaliteit van zorg kunnen gemeten worden.

Mocht u interesse hebben om hieraan deel te nemen of meer informatie wensen over deze oproep, dan kunt u zich richten tot Sabine Van Houdt (sabine.vanhoudt@vlaamspatientenplatform.be).