Nieuws


nieuws-foto

Richtlijn Respectvol Omgaan met Ernstige Klinische Incidenten

Op woensdag 9 oktober 2013 werd tijdens een avondseminarie van het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap de richtlijn 'Respectvol Omgaan met Ernstige Klinische Incidenten' voorgesteld. Deze richtlijn focust zich voornamelijk op ernstige klinische incidenten die permanente schade of de dood tot gevolg hebben en gaat uit van drie slachtoffers, zijnde de patiënt en/of naasten (first victim), de betrokken hulpverlener en het team (second victim) en de organisatie (third victim).  De richtlijn is gebaseerd op het witboek “Respectful Management of Serious Clinical Adverse Events” van het Institute of Healthcare Improvement en het “Three-tiered Model for Second Victim Support” van Scott (University of Missouri). Deze bronnen werden onder leiding van Eva Van Gerven en dr. Kris Vanhaecht (CZV/KU Leuven) vertaald naar het Nederlands. Door hiervoor samen te werken met experten uit een aantal organisaties (OPZC Rekem, Jessa Ziekenhuis Hasselt, GZA en ICURO/Zorgnet Vlaanderen) werd het ook mogelijk om de specificiteit van de Vlaamse context hierin mee te nemen.

Het doel van deze richtlijn is gezondheidszorgorganisaties motiveren en helpen bij de opmaak van een eigen Crisis Management Plan (CMP) nog vóór men het nodig heeft. Het moet helpen om een aanpak te voorzien en deze te integreren in de huidige cultuur van kwaliteit en patiëntveiligheid, waarbij het belangrijk is rekening te houden met de cultuur en de structuren van de eigen instelling. Hierbij kan gedacht worden aan de integratie met andere richtlijnen en protocollen (bijvoorbeeld intern rampenplan), maar tevens ook aan de praktische vertaling ervan door het toewijzen van operationele taken aan specifieke medewerkers. Verder kan de richtlijn ook gebruikt worden om op een objectief kritische manier het reeds geïmplementeerde beleid te evalueren en zo nodig verder door te ontwikkelen.

Uit de grote aanwezigheid voor dit symposium kan de vraag vanuit de sector en de relevantie voor het uitwerken van een richtlijn afgeleid worden. Wij wensen Eva en Kris dan ook te feliciteren met dit mooie werk. Indien u ook interesse heeft om met de richtlijn aan de slag te gaan, dan kan u daarvoor contact opnemen met Eva Van Gerven (eva.vangerven@med.kuleuven.be).

Geprikkeld om meer hierover te lezen? Raadpleeg dan zeker ook de website www.secondvictim.be.