Nieuws


Stand van zaken pensioenfinanciering

Dankzij goede contacten met de RSZPPO en FOD kregen ICURO en haar leden in de afgelopen weken meer inzicht in de wijze waarop de middelen voorzien voor de gestegen RSZPPO-bijdragen tussen de betrokken ziekenhuizen werden verdeeld. U kan de laatste stand van zaken terugvinden in het overzichtsdocument op de website.

De voorlopige vaststelling is dat de bijkomende middelen, waar de federale overheid al een grote financiële inspanning voor deed, niet voor alle ziekenhuizen alle bijkomende kosten (bijdrageverhoging én responsabiliseringsbijdrage) kunnen dekken. Vanuit de informatie die de leden aan ICURO bezorgden, bleken er inderdaad grote verschillen tussen de ziekenhuizen.

Dit dossier zal door ICURO uiteraard met topprioriteit opgevolgd worden, want het is van bijzonder groot belang voor de toekomst van alle betrokken ziekenhuizen.

Voor bijkomende info staat economisch stafmedewerker Katia Debaetselier graag ter beschikking.