Nieuws


Een JCI-accreditatie voor az groeninge (Kortrijk)! Gefeliciteerd!

Van 7 tot 12 oktober 2013 kreeg het az groeninge een JCI-team van auditoren over de vloer in het kader van een survey voor het behalen van het JCI-accreditatielabel. Daarbij werd gecheckt in welke mate het ziekenhuis beantwoordde aan de JCI-standaarden geïnspireerd op de noden van de patiënt. 
Meteen na de audit werd vanuit het ziekenhuis aangegeven dat de auditweek een intensieve week vormde, maar een enorme boost betekende voor de patiëntveiligheidscultuur binnen de organisatie en naast het louter checken in welke mate de standaarden waren geïmplementeerd in het ziekenhuis, ook heel wat leerkansen opleverde om naar de toekomst toe verder mee aan de slag te gaan.

Op 6 november 2013 maakte het az groeninge via dit persbericht bekend dat zij zijn geslaagd voor een eerste accreditatie. az groeninge is daarmee het derde Vlaamse ziekenhuis dat een accreditatie verwerft (Jessa Ziekenhuis behaalde een NIAZ-accreditatie en UZ Leuven een JCI-accreditatie). Binnen de Benelux is az groeninge het eerste niet-academisch ziekenhuis dat zich dit label mag toekennen.

Een reactie van Jan Deleu: “Als fusieziekenhuis dat volop bezig is met de uitbreiding van onze nieuwe campus bouwen wij niet met bakstenen alleen. Al vele jaren bouwen wij aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorg om deze op het hoogste niveau te brengen volgens de strengste normen die wereldwijd van toepassing zijn. Dit is de verdienste van àlle medewerkers. Elke schakel in de keten heeft zijn belang: arts, verpleegkundige, paramedicus, diëtist, kok, medewerkers technische dienst en keuken … ieder heeft een onmisbare rol om kwaliteit te realiseren. Het streven naar het JCI-label heeft een openheid gecreëerd om constant onze werking kritisch te bekijken en bij te sturen. Deze gezamenlijke inspanning zorgde bovendien voor een ongelooflijke samenhang binnen en tussen alle diensten. We zijn heel blij dat we hiermee de patiënt een kwaliteitsvolle en veilige zorg kunnen bieden.”.

Vanuit ICURO willen wij graag alle directieleden, artsen en professionals binnen het ziekenhuis feliciteren met de toekenning van het label. Wij hopen ook hun ervaringen te kunnen integreren in de vergaderingen van de werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - JCI”.