Nieuws


Studiedag ‘Werken met indicatoren: het verhaal gaat verder!’ - 13 december 2013

Zoals u reeds heeft vernomen, wordt op 13 december 2013 de studiedag ‘Werken met indicatoren: het verhaal gaat verder!’ georganiseerd. Net als vorig jaar is de organisatie een gezamenlijk initiatief van het Bureau van het VIP², daarin bijgestaan door andere instanties waarmee ook in het kader van dit project een mooie samenwerking kon uitgebouwd worden. Het programma werd intussen verspreid via omzendbrief en is eveneens online te raadplegen.

Het doel van de studiedag is tweedelig:

  • Enerzijds willen wij u graag een stand van zaken geven waarbij onder meer de eerste resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling zullen gepresenteerd worden, maar waarbij wij ook de resultaten van de indicatoren van borstkanker en de link tussen het VIP² en de nationale campagne handhygiëne mee onder de aandacht brengen. Verder reflecteert prof. dr. Richard Grol over de sterke punten, maar ook over de aandachtspunten en de opportuniteiten van het VIP². 
  • Anderzijds kunnen wij u een aantal mooie praktijkverhalen uit de sector presenteren. Daarbij wordt ingezoomd op zowel de interne dynamiek bij het werken met indicatoren als de manier waarop resultaten extern kenbaar worden gemaakt.

Tot slot zijn er momenten ingelast voor boeiende discussies en gesprekken en werden 13 abstracts weerhouden voor posterpresentatie.

Wij hopen ook u te mogen verwelkomen! Via deze link kan u meteen uw deelname registreren.