Nieuws


nieuws-foto

Best practice 'Ervaringen met het gebruik van de Global Trigger Tool and Mortality Review Tool' - AZ Sint-Lucas Brugge

In februari 2011 presenteerde dr. D. De Coninck (AZ Sint-Lucas Brugge) reeds een inspirerende best practice omtrent het gebruik van de ‘Global Trigger Tool’ (GTT) en de ‘Mortality Review Tool’ (MRT) binnen het AZ Sint-Lucas te Brugge. Ruim anderhalf jaar later, in de Commissie “Q & S”-vergadering van 24 oktober 2013, presenteerden mevrouw Van Houcke en dr. De Coninck de resultaten en hun ervaringen gerelateerd aan het gebruik van deze methodieken. Inleidend werden een aantal algemene principes met betrekking tot het objectief van het gebruik van beide instrumenten en de werkmethode toegelicht. Daarbij werd aangehaald dat er maandelijks 20 dossiers (ontslagen en/of overleden patiënten) worden gescreend met behulp van de GTT. Daarenboven worden tweemaal op jaarbasis 20 dossiers van overleden patiënten geanalyseerd met behulp van de MRT.

De ervaringen met het implementeren van deze tools zijn erg positief. Niet alleen wordt de methodiek als erg gebruiksvriendelijk en budgetvriendelijk beschouwd, maar wordt ook opgemerkt dat met een minimale training een aanvaardbare consistentie in reviews wordt verkregen. Zowel vanuit medisch als vanuit verpleegkundig oogpunt wordt de methodiek sterk geapprecieerd omwille van het kwaliteitsoptillend effect en wordt deze methodiek niet als bedreigend ervaren. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat het steekproefsgewijs analyseren van dossiers gelijkwaardig is aan andere meer tijdrovende of complexe methodieken (systematische registratie, opvolging van administratieve data, …) voor het in kaart brengen van de frequentie en de aard van zorg en de daaraan verbonden adverse events (vereist voor accreditatie). Door maandelijks 20 dossiers te reviewen en deze resultaten zesmaandelijks naast elkaar te plaatsen, wordt het mogelijk om trends in kaart te brengen en zo de veiligheid van de zorg op te volgen.

Zonder in detail te treden omtrent het aantal verwikkelingen kan wel de top 5 van meest voorkomende verwikkelingen meegegeven worden. Het meeste aantal verwikkelingen kunnen ondergebracht worden onder de norm ‘nosocomiale infectie’, gevolgd door ‘bloeding’, ‘verwardheid en bewustzijnsstoornissen’, ‘valincidenten’ en ‘decubitus’.

Sterke elementen zijn de combinatie van een goede methodiek, een doordachte aanpak en de daadwerkelijke meerwaarde van deze tools vanuit het oogpunt van de professionals. Er kan gesteld worden dat de methodiek erg relevant is en een groot leer- en kwaliteitsverbeterend potentieel in zich draagt.

Geprikkeld om hierover meer te lezen? Ga dan zeker even kijken op de website. Via deze link kunt u de presentatie en de bespreking van deze best practice downloaden, evenals een aantal relevante publicaties waarbinnen deze methodiek op de korrel wordt genomen.