Nieuws


Het NIAZ stapt definitief over op Qmentum

Op 13 november 2013 heeft Kees van Dun, directeur van het NIAZ, tijdens het symposium 'Zicht en toezicht op zorg' van Radboud umc (Nederland), aangegeven dat het NIAZ volledig overschakelt naar het Qmentum accreditatiemodel van Accreditation Canada International (ACI). Kees gaf daaromtrent aan dat deze methodiek het accreditatieproces minder bureaucratisch zou maken en de systematiek het toelaat om zich sterker uit te spreken over de geleverde kwaliteit van zorg.

Deze beslissing was al eerder genomen ten aanzien van de Vlaamse ziekenhuizen, maar na een bevraging van hun klanten bleek ook het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen positief te staan tegenover deze switch. Net zoals eerder gecommuniceerd, voorziet het NIAZ een overgangsperiode van 4 jaar wat ziekenhuizen nog de mogelijkheid geeft om de oude systematiek te hanteren voor het ingezette/volgende traject.

Om duidelijk te communiceren omtrent de verschillen tussen het oude en het nieuwe systeem, werd door het NIAZ een filmpje uitgewerkt dat kan gedownload worden via de website van het NIAZ.