Nieuws


Voorlopig geen JCI-practicum in Vlaanderen

Enkele weken terug hebben wij een rondvraag gestuurd naar de Vlaamse ziekenhuizen met als doel te peilen naar de interesse voor het organiseren van een JCI-practicum in Vlaanderen. Het door JCI vooropgestelde minimum aantal deelnemers uit de Vlaamse ziekenhuizen (40) werd daarbij niet gehaald. In totaal kwamen we uit op 24 mogelijke deelnemers. Op basis van dit aantal heeft JCI beslist om geen practicum in België te organiseren.

Tegelijkertijd hebben we ook gepeild naar de interesse voor kortere opleidingssessies specifiek gewijd aan een bepaald hoofdstuk uit het standaardenboek of een methodiek om het accreditatiegebeuren op te volgen en in te burgeren (tracers). Uit de resultaten blijkt hiervoor veel interesse te zijn. Het gezamenlijk inrichten van opleidingssessies biedt niet alleen het voordeel dat de opleidingskosten kunnen gereduceerd worden, maar heeft ook het voordeel dat naast de leerkansen van de opleiding op zich ervaringen en best practices kunnen uitgewisseld worden. Vanuit JCI werd aangegeven dat vooral de hoofdstukken Facility Management and Safety (FMS), Medication Management and Use (MMU), Prevention and Control of Infections (PCI) en Governance, Leadership and Direction (GLD) zich lenen om ziekenhuisoverkoepelende opleidingen voor op te zetten. Daarnaast is er ook een grote vraag om een gezamenlijke vorming rond tracermethodologie in te richten.

JCI heeft daaromtrent aangegeven dat zij in de loop van de komende weken een opleidingsprogramma (met prijs) zouden samenstellen, wat dan vervolgens zal toegelicht en besproken worden op de volgende vergadering van de werkgroep, zijnde 19 december 2013.