Nieuws


nieuws-foto

Boeiend 7de symposium over patiënt & familie-empowerment.

Op maandag 25 november 2013 organiseerde de FOD Volksgezondheid - cel Kwaliteit en Patiëntveiligheid de 7de editie van het symposium 'Kwaliteit en Patiëntveiligheid' met als centraal thema: 'Zijn we klaar voor patiënt en familie-empowerment?'.

Aan de hand van boeiende presentaties van twee internationale keynote sprekers, Dave deBronkart of e-patient Dave en Helen Baxter, experten, ervaringsdeskundigen en patiëntenorganisaties is dit symposium erin geslaagd om de begrippen patiënt & familie- empowerment goed te kaderen en het belang ervan te onderstrepen. Het is immers in de huidige zorgcontext te verwachten dat het steeds belangrijker wordt om patiënten en hun naasten te percipiëren als partners in hun eigen zorgtraject. Dit symposium werd afgesloten met twee getuigenissen van twee gedreven moeders over hun ervaringen in de gezondheidszorg met betrekking tot zorg voor hun kinderen en waarin werd opgeroepen om samen expertise te delen in functie van de zorg voor de patiënt.

Er was een mooie opkomst van algemene, universitaire, psychiatrische ziekenhuizen en patiëntenverenigingen. Dit geeft aan dat er een draagvlak aanwezig is om patiënt & familie-empowerment in de gezondheidszorg te bevorderen.

Wij wensen dr. Haelterman en haar team te feliciteren met de organisatie van dit boeiend en geslaagd symposium. U kan de presentaties terugvinden door middel van deze link