Nieuws


'Monitor Zorggerelateerde Schade': wat zijn de kosten?

Midden november berichtten wij reeds over de ‘Monitor Zorggerelateerde Schade 2011/2012’ in Nederland. We lichten er graag een hoofdstuk uit rond de kosten van zorggerelateerde schade. Er valt immers heel wat te leren uit de Nederlandse ervaringen. Hieronder vatten we samen, maar u kan de volledige tekst nog steeds via deze link op onze website vinden.

Een belangrijke voorwaarde om tot een betere patiëntveiligheid te komen, zijn culturele veranderingen en financiële investeringen. Bewustwording van de omvang en kosten van de problemen veroorzaakt door onvoldoende patiëntveiligheid speelt hierin een grote rol. Men berekende in Nederland de kostprijs van de verlengde opnameduur ten gevolge van zorggerelateerde en potentieel vermijdbare schade.

De extra opnameduur als gevolg van zorggerelateerde schade was gemiddeld 8,4 dagen. Bij potentieel vermijdbare schade was dit negen dagen. Als we weten dat de gemiddelde opnameduur in Nederland 5,3 dagen is, kunnen we stellen dat de opnameduur bijna wordt verdubbeld. De gemiddelde kost van deze extra opnameduur per patiënt was 4.269 euro voor zorggerelateerde schade en 4.710 euro voor potentieel vermijdbare schade. In totaliteit lopen de kosten voor zorggerelateerde schade op tot een bedrag van 523 miljoen euro per jaar, 126 miljoen euro daarvan is potentieel vermijdbare schade.

Dit betekent dat 2,2 % van de jaarlijkse uitgaven aan ziekenhuiszorg in Nederland kunnen toegewezen worden aan zorggerelateerde schade; 0,5 % aan potentieel vermijdbare schade. Als belangrijke kanttekening wordt nog meegegeven dat dit bedrag geen kosten bevat vanuit maatschappelijk perspectief, zoals kosten voor de patiënt en verlies van arbeidsproductiviteit. Ook kosten door extra prestaties in het ziekenhuis werden niet meegenomen, aangezien deze door de wijze van financiering (per zorgtraject) niet als dusdanig worden geregistreerd. De werkelijke kost ligt dus nog vele malen hoger.